Bazylika św. Wojciecha

data nadania tytułu bazyliki mniejszej 
14 marca 2008 roku 

Archidiecezja Katowicka

Mikołów leży na Wyżynie Śląskiej, w dolinie rzeki Jamny. Miasto wchodzi w skład województwa śląskiego i graniczy z Katowicami, Tychami. Pierwsza wzmianka o Mikołowie pochodzi z 1222 r. Wtedy to w dokumencie księcia opolskiego Kazimierza znalazł się zapis o kasztelanie mikołowskim, Andrzeju de Micul. Nazwa miasta prawdopodobnie pochodzi od imienia Mikołaj. Nie wiadomo czy jest ona związana ze świętym Mikołajem, który ma w mieście najstarszą kapliczkę, czy raczej z osobą pierwszego właściciela osady. Mikołów jest jednym z nielicznych miast na Górnym Śląsku, które zachowało dawną starówkę z Rynkiem oraz odchodzącymi od niego ulicami. W 2002 r. centrum miasta poddano gruntownej rewitalizacji.
Mikołów jest jednym z najstarszych miast na Górnym Śląsku. Już w XII wieku istniał tam kościół św. Mikołaja, przy którym zorganizowana była parafia. W latach 1260-1270 zbudowany został drugi kościół, pod wezwaniem św. Wojciecha. Po kilku latach prawa parafialne przeniesiono z kościoła św. Mikołaja do kościoła św. Wojciecha. Kościół św. Mikołaja do końca XVIII w., kiedy to został zniszczony przez czas , pełnił rolę kościoła filialnego. W miejscu tym postawiono kapliczkę św. Mikołaja, która zachowała się do dziś. Nowy kościół wybudowano w stylu gotyckim i prawdopodobnie był drewniany. Wzmianki o tym, że mógł być zbudowany z kamienia pochodzą dopiero z 1598 roku. W XVI wieku świątynia ta, podobnie jak inne katolickie kościoły znajdujące się na terenach podległych księciu pszczyńskiemu, została zajęta przez luteran. Dopiero w 1630 r. do kościoła św. Wojciecha wrócił proboszcz katolicki Tomasz brat hetmana Stefana Czarnieckiego, natomiast świątynie św. Mikołaja katolicy odzyskali w 1654r.
Do 1861 roku świątynia była kościołem parafialnym dla Mikołowa i okolicznych miejscowości. Od początków swojego powstania, parafia mikołowska była bardzo rozległa. Do 1821 roku należała do diecezji krakowskiej, a następnie diecezji wrocławskiej. Gdy w 1847 roku ustanowiono dekanat mikołowski obejmujący 14 miejscowości, parafia skupiała jedną czwartą ludności całego powiatu pszczyńskiego.
Ponieważ ludność parafii mikołowskiej szybko liczebnie wzrastała, w 1843 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła. Trwała ona 18 lat. Nowy kościół, również poświęcony św. Wojciechowi, konsekrowany został 25 września 1861 przez wrocławskiego bpa Adriana Włodarskiego. Aż do 1960 roku istniały w Mikołowie dwie świątynie pod wezwaniem św. Wojciecha. W tym okresie nastąpiła jednak zmiana i stary kościół zyskał nowe wezwanie – Matki Boskiej Śnieżnej. Kościół szczyci się kopią wizerunku Matki Boskiej Salus Populi Romani przywiezionego z Rzymu, który znajduje się w bocznym ołtarzu Starego Kościoła.
Obszerne wnętrze bazyliki Tworzą trzy nawy, przy czym nawa główna jest dwukrotnie szersza i wyżej sklepiona. Pięcioprzęsłowy układ z kwadratowymi filarami wspiera wysokie arkady. Sklepienie nawy głównej jest kolebkowe, a bocznych ceglaste. Na frontowych ścianach filarów zamieszczono białe płaskorzeźby postaci świętych. Empora organowa osadzona wysoko jest wysunięta nieznacznie do wnętrza i dekorowana drewnianą balustradą. W zamkniętym półkoliście prezbiterium w strefie centralnej zajmuje miejsce polichromia ukazująca Chrystusa w otoczeniu symbolicznych przedstawień ewangelistów. W ołtarzu głównym, trzyelementowym z bocznymi bramkami. w polu środkowym współczesny obraz, który przedstawia scenę męczeństwa św. Wojciecha namalowany przez Roberta Goździka. Ołtarz o charakterze architektonicznym z kolumienkami, figurami i dekoracjami snycerskimi powstała początku XX w.
Każdą z naw bocznych zamyka ołtarz także o charakterze architektonicznym. W lewym ołtarzu znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Mikołowskiej. Przy pierwszym filarze na kolumnie wznosi się ambona. Sześciokątny kosz z pulpitem jest zdobiony pozłacanym ornamentem akantowym. Wnętrze bazyliki ubogacają liczne i dużych rozmiarów witraże. Układ kompozycyjny zasadza się na bogatej ornamentalnej ramie z motywami plecionkowymi. Ukazane na nich sceny mają wymowę symboliczną i odnoszą się do ofiary Chrystusa. W sześciu dużych oknach umieszczone są witraże figuralne z wielopostaciowymi scenami osadzonymi na tle krajobrazu. Witraże te datowane na początek XX w. prezentują wysoki poziom artystyczny i są dziełem pracowni Franza Mayera w Monachium. Wielce cennym wyposażeniem wnętrza jest czternaście dużych formatów obrazów olejnych Drogi Krzyżowej namalowanych przez Jana Bochenka z Moraw w 1868 r. Istniejące organy zbudowane w 1862 r. przez Johanna Haasa z Głubczyc należą do najciekawszych zabytków budownictwa organowego w Polsce. Organy są trzyosiowe o dwu kondygnacjach zakomponowane w formy arkadowe. W czasie II wojny światowej ściągnięto trzy dzwony na cele militarne. W 1990 r. firma Felczyńskich odlała cztery dzwony ze spiżu, które zabrzmiały na Rezurekcję w Święta Wielkanocne.
W 2008 roku, papież Benedykt XVI nadał kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej.

Mikolow_01.jpg
Mikolow_BT_16.jpg
Mikolow_03.jpg
Mikolow_BT_19.jpg
Mikolow_04.jpg
Mikolow_BT_17.jpg
Mikolow_05.jpg
Mikolow_08.jpg
Mikolow_11.jpg
Mikolow_12.jpg
Mikolow_32.jpg
Mikolow_34.jpg
Mikolow_36.jpg
Mikolow_17.jpg
Mikolow_20.jpg
Mikolow_15.jpg
Mikolow_14.jpg
Mikolow_29.jpg
Mikolow_38.jpg
Mikolow_18.jpg
Mikolow_21.jpg
Mikolow_24.jpg
Mikolow_25.jpg